Phần Mềm LEDEdit – LEDCtrl ( Edit : 2012, 2014 – Ctrl : V3 )

Phần Mềm LEDEdit 2012

Phần mềm LEDEdit để xây dựng hiệu ứng cho LED FullColor, được sử dụng thông dụng với khả năng điều khiển LED FullColor rất linh hoạt, dễ sử dụng và free

  • Hỗ trợ các dòng Chip phổ thông của LED FullColor : 6803, 16716, 8903 ….
  • Hỗ trợ các Mạch Điều Khiển phổ thông của LED FullColor : T-1000, T-8000,T-300K
  • Hỗ trợ nhiều hiệu ứng

Link Download : http://www.fshare.vn/file/COBN5EQLB8/

Phần Mềm LEDEdit 2014

  • Phiên bản LED Edit 2014 là phiên bản mới nhất của phần mềm LEDEdit
  • Hỗ trợ tất cả các dòng Chip mới nhất của LED FullColor : INK1003, 1803, 6803, 16716, 8903…
  • Hỗ trợ tất cả các Mạch Điều Khiển mới nhất của LED FullColor : K-1000, K-8000, T-1000A, T-1000B, T-1000S, T-2000, T-4000, T-8000, T-100K B , T-200K B, T-300K, T-400K …
  • Hỗ trợ nhiều hiệu ứng

Link Download : http://www.fshare.vn/file/GAX32JU470/

Phần Mềm LedCtrl 2013

Là phiên bản mới nhất của phần mềm LED Ctrl.Phần mềm tương tự như phần mềm LEDEdit, xong LEDCtrl hỗ trợ tất cả các Mạch Điều Khiển loại C.

  • Hỗ trợ các dòng Chip phổ thông của LED FullColor : 6803, 1903, 1003, 16716, 8903…
  • Hỗ trợ các Mạch Điều Khiển phổ thông của LED FullColor : C-1000,C-4000, C-8000,C-300K
  • Hỗ trợ nhiều hiệu ứng

Link Download : http://www.fshare.vn/file/1S2H6FFG9M/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *