Phần mềm LEDTool 5 ( For CorelDraw x4, x5, x6 ) + Winhex

Phần Mềm LED Tool + WinHex

LED Tool là 1 phần mềm hỗ trợ đi LED trong Corel. Phần mềm rất hữu dụng, hỗ trợ nhanh các kiểu đi LED trong Corel ( Phủ Đầy, 1 Viền, 2 Viền, 1 Thanh …. )
Link Download :

Hướng Dẫn Cài Đặt + Crack LED Tool 5 cho Corel X5
Bước 1 : Download và Cài Đặt Corel X5 SP1
Link download
Bước2 : Download và Cài Đặt bản Update Corel X5 SP3
Link download
Bước 3 : Download LED Tool 5 + Winhex
http://www.fshare.vn/file/5TZ5GIPZVK/
Bước 4 : Cài đặt LED Tool 5 bằng cách chạy file “LEDTOOL5_X5_SETUP “

 • Mở corel. Trên thanh công cụ tìm đến “ Tools “ > “ Macros “ > “ Run Macros” . Tại “ Macros in ” chọn “ LEDTool5 “ > “ Run “
 • Click vào biểu tượng chữ “ i “ và chọn “ Activation “

 phan-mem-ledtool-5-001

 • Một hộp thoại Activation hiện ra yêu cầu bạn nhập mã Key kích hoạt. Chúng ta sẽ nhập một mã key chữ số bất kỳ , ví dụ ở đây mình nhập 567765, nhập xong click vào Activate xuất hiện thông báo Enter the correc key . Giữ nguyên hộp thoại thông báo này.

 phan-mem-ledtool-5-002

 • Vào Winhex mở Winhex Application lên.
 • Trong giao diện chương trình Winhex trên thanh công cụ tìm đến Open Ram

phan-mem-ledtool-5-003

 • Trong hộp thoại mới tìm đến ledtoo5 > Primary memory

 phan-mem-ledtool-5-004

 • Xuất hiện giao diện mới trên Winhex chúng ta tìm key để kích hoạt LEDTool5 .
 • Các bạn nhấn Ctrl + F xuất hiện hộp thoại tìm kiếm. Tại hộp thoại này chúng ta sẽ nhập vào 567765 mã Key mình đã nhập vào trước đó trong Activation > OK

phan-mem-ledtool-5-005

 • Nhấn F3 tiếp xuất hiện key mình cần tìm ngay trên 567765. Nhận dạng key là các số và các chữ cái in hoa, các mã key cách nhau bằng dấu gạch nối.
 • Bôi đen mã key chuột phải chọn Add Bookmark để chọn key. Copy mã key trong hộp thoại mới này paste vào hộp thoại Activation click Activate kích hoạt.

phan-mem-ledtool-5-006

 • Sau khi paste key tìm được và Activate hộp thoại thông báo đã kích hoạt thành công LEDTool.

 phan-mem-ledtool-5-007
Như vậy chúng ta đã crack thành công phần mềm LEDTool 5 cho Corel. Bây giờ có thể vào Corel Tools> Macros> Macros in> Ledtool5 để mở Corel lên và sử dụng.
– Với Corel X4 các bạn làm tương tự như hương dẫn ở trên ( Download và cài đặt Corel X4 Sp1, Update lên SP3 và làm tương tự )
– Với Corel X6 các bạn phải làm chính xác các bước ở trên với Corel X5. Sau khi Crack được LED Tool 5 cho Corel X5, bạn cài đặt Corel X6 + LED Tool 5 cho Corel X6, lúc đó Key sẽ tự động ăn theo và không phải Crack nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *