chính sách đại lý tuyệt vời

sản phẩm oneled

Mạch Led vẫy 6A

 • Số Kênh : 4 , 6 , 8 , 12 , 16 , 24 ,mở rộng đến 256
 • kênh Thông số kỹ thuật:
 • Điện áp : từ 3V đến 12V
 • Công suất : 6A / 1 kênh ứng dụng
Xem Thêm

Mạch Led Vẫy 30A

 • Số Kênh : 4 , 6 , 8 , 12 , 16 , 24 ,mở rộng đến 256
 • kênh Thông số kỹ thuật:
 • Điện áp : từ 3V đến 12V
 • Công suất : 6A / 1 kênh ứng dụng
Xem Thêm

Mạch Led 7 màu

 • Chủng loại 6 Kênh

 • Thông số kỹ thuật

 • ứng dụng

Xem Thêm

Mạch LED Full

 • Chủng loại 6 Kênh

 • Thông số kỹ thuật

 • ứng dụng

Xem Thêm

Mạch DMX

 • Chủng loại 6 Kênh

 • Thông số kỹ thuật

 • ứng dụng

Xem Thêm

Mạch Hào Quang

 • Chủng loại 6 Kênh

 • Thông số kỹ thuật

 • ứng dụng

Xem Thêm

đăng ký đại lý miễn phí