4 Bước Đấu Nối Mạch LED Vẫy Đơn Giản Nhất !

Dưới đây là các bước để các bạn mới tìm hiểu về led quảng cáo vẫy đấu nối mạch điều khiển với Led và nguồn đơn giản dễ hiểu nhất:

 

Bước 1: Tách tải, đấu chung dương (+)

Ở bước này các bạn sẽ gộp chung các dây dương của Led đấu nối chia đều về các nguồn để sử dụng cho Led

Bước 2: Đấu âm (-) LED về mạch điều khiển

Các bạn chia chân âm của từng nội dung mà muốn chạy hiệu ứng về các kênh nằm trên mạch điều khiển

Bước 3: Đấu âm, dương cấp nguồn cho mạch điều khiển

Để mạch hoạt động được thì chắc chắn sẽ cần đấu nối nguồn âm và dương cho mạch điều khiển

Bước 4: Đấu thâm âm nguồn, thêm dây mát (dây âm) cho mạch

Nếu các bạn sử dụng từ 2 nguồn trở lên thì cần phải đấu nối thông âm nguồn của các bộ nguồn với nhau

Một bước vô cùng quan trọng nữa là cần phải đấu thêm dây âm từ dây công suất của mạch điều khiển về âm của các bộ nguồn