Hướng Dẫn Làm Biển LED Quảng Cáo Trên Xe Ô Tô ( Ác Quy 12V hoặc 24V )

Khó ai không chú ý đến một chiếc xe hơi nổi bật trên đường, có lẽ vì vậy mà hình thức làm Biển LED Quảng Cáo Trên Xe Ô Tô ngày càng được các nhãn hàng chú ý.Theo đánh giá của những chuyên gia quảng cáo đầu ngành, quảng cáo trên xe hơi là một phương thức truyền thông đại chúng thật sự có hiệu quả. Sau đây OneLED sẽ hướng dẫn bạn Làm Biển LED Quảng Cáo Trên Xe Ô Tô ( Ác Quy 12V hoặc 24V) .

Hướng Dẫn Làm Biển LED Quảng Cáo Trên Xe Ô Tô với Ác Quy 12V

1. Sử dụng LED rời phi 5 ( mắc nối tiếp 3-4 bóng / 1 trở )

LED rời màu xanh lá, xanh dương, trắng…

 • Điện Áp Hoạt Động : 3.0 – 3.4 V
 • Cường Độ Dòng Điện : 10 – 15 mA / 1 Bóng
 • Số Lượng LED Nối Tiếp / 1 Trở : 3-> 4 Bóng
 • Giá Trị Trở : 100 Ôm ( 4 LED ) , 220 Ôm ( 3 LED )

Cách mắc 3 LED hoặc 4 LED nối tiếp, chân dương cho về Dương(+) Ác Quy 12V, chân âm cho về các cổng của Mạch Điều Khiển LED Vẫy OneLED
 huong-dan-lam-bien-quang-cao-tren-xe-o-to

Cách mắc LED song song nhau với cùng nguồn 12V 
 huong-dan-lam-bien-quang-cao-tren-xe-o-to

Ta sử dụng số lượng đèn LED phù hợp với biển quảng cáo định làm

LED rời màu vàng,đỏ…

 • Điện Áp Hoạt Động : 1.9 – 2.1 V
 • Cường Độ Dòng Điện : 10 – 15 mA / 1 Bóng
 • Số Lượng LED Nối Tiếp / 1 Trở :  4 -> 6 Bóng 
 • Giá Trị Trở : 50 Ôm ( 6 LED ) , 200 Ôm ( 5 LED ), 330 Ôm ( 4 LED )

Cách mắc 4 LED, 5 LED hoặc 6 LED nối tiếp chân dương cho về Dương(+) Ác Quy 12V, chân âm cho về các cổng mạch điều khiển
 huong-dan-lam-bien-quang-cao-tren-xe-o-to

Cách mắc LED song song với cùng nguồn 12V (ảnh đang cập nhật)
 huong-dan-lam-bien-quang-cao-tren-xe-o-to-1

ta sử dụng số lượng đèn LED phù hợp với biển quảng cáo định làm

2. Sử dụng LED liền dây phi 5, LED đúc phi 5 đế 8 và LED đúc phi 8 đế 12

LED liền dây phi 5

 • Điện áp hoạt động: 5V ( Có Trở Gắn Trong)
 • Dòng :
  + 1,3A/ 100 LED Đỏ hoặc vàng..
  + 1,1A/ 100 LED xanh dương ,xanh lá hoặc trắng…

LED đúc phi 5 đế 8

 • Điện áp hoạt động: 5V ( Có Trở Gắn Trong)
 • 1A / 50 Led / 1 Tệp

LED đúc phi 8 đế 12

 • Điện áp hoạt động: 5V ( Có Trở Gắn Trong)
 • 1A / 50 Led / 1 Tệp

Cách mắc LED với nguồn 12V 
 huong-dan-lam-bien-quang-cao-tren-xe-o-to-3

Mắc nối tiếp 2 tệp LED 5V để chạy điện áp 12V

3. Sử dụng các mạch chuyển đổi nguồn Module Buck DC-DC 3A, Module Buck DC-DC 5A , Module Buck DC-DC 12A.

Tính năng : mạch chuyển đổi nguồn DC DC, mạch hạ áp sử dụng cho các ứng dụng điện tử. Chuyển đổi điện áp từ 12V về 5V sử dụng LED Liền Dây hoặc F5D8 hoặc F8D12 bình thường.

Module Buck DC-DC 3A

 • Điện áp vào: DC4V –> 40V
 • Điện Áp Ra: DC1.25V –> 37V
 • Điện áp vào luôn lớn hơn điện áp ra 1.5V
 • Dòng ra: 3A

Với hiệu suất 70% – 80% :

+ LED Đúc F5Đ8 hoặc F8Đ12 : 105 -120 con
+ LED Liền Dây Phi 5 : 210 – 240 con

Module Buck DC-DC 5A

 • Điện áp vào: DC4V –> 38V
 • Điện Áp Ra: DC1.25V –> 36V
 • Điện áp vào luôn lớn hơn điện áp ra 1.5V
 • Dòng ra: 5A ( Ổn định 4.5A)

Với hiệu suất 70% – 80% :

+ LED Đúc F5Đ8 hoặc F8Đ12 : 175 – 200 con
+ LED Liền Dây Phi 5 : 350 – 400 con

Module Buck DC-DC 12A

 • Điện áp vào: DC5V –> 30V
 • Điện Áp Ra: DC0,8V –> 30V
 • Điện áp vào luôn lớn hơn điện áp ra 1.5V
 • Dòng ra: 12A

Với hiệu suất 70% – 80% :

+ LED Đúc F5Đ8 hoặc F8Đ12 : 420 – 480 con
+ LED Liền Dây Phi 5 : 840 – 960 con

Cách mắc LED với mạch chuyển đổi nguồn Module Buck
 huong-dan-lam-bien-quang-cao-tren-xe-o-to-5

Hướng Dẫn Làm Biển LED Quảng Cáo Trên Xe Ô Tô với Ác Quy 24V

1. Sử dụng LED rời phi 5 ( mắc nối tiếp 3-4 bóng / 1 trở )

LED rời màu xanh lá, xanh dương, trắng…

 • Điện Áp Hoạt Động : 3.0 – 3.4 V
 • Cường Độ Dòng Điện : 10 – 15 mA / 1 Bóng
 • Số Lượng LED Nối Tiếp / 1 Trở : 3-> 4 Bóng
 • Giá Trị Trở : 200 Ôm ( 4 LED ) , 440 Ôm ( 3 LED )

Cách mắc 3 LED hoặc 4 LED nối tiếp nhau với nguồn 24V 
 huong-dan-lam-bien-quang-cao-tren-xe-o-to

Cách mắc LED song song nhau với cùng nguồn 24V
 huong-dan-lam-bien-quang-cao-tren-xe-o-to

ta sử dụng số lượng đèn LED phù hợp với biển quảng cáo định làm

LED rời màu vàng,đỏ…

 • Điện Áp Hoạt Động : 1.9 – 2.1 V
 • Cường Độ Dòng Điện : 10 – 15 mA / 1 Bóng
 • Số Lượng LED Nối Tiếp / 1 Trở :  4 -> 6 Bóng 
 • Giá Trị Trở : 100 Ôm ( 6 LED ) , 400 Ôm ( 5 LED ), 660 Ôm ( 4 LED )

Cách mắc 4 LED, 5 LED hoặc 6 LED nối tiếp nhau với nguồn 24V 
 huong-dan-lam-bien-quang-cao-tren-xe-o-to

Cách mắc LED song song với cùng nguồn 24V
 huong-dan-lam-bien-quang-cao-tren-xe-o-to-2

ta sử dụng số lượng đèn LED phù hợp với biển quảng cáo định làm

2. Sử dụng LED liền dây phi 5, LED đúc phi 5 đế 8 và LED đúc phi 8 đế 12

LED liền dây phi 5

 • Điện áp hoạt động: 5V ( Có Trở Gắn Trong)
 • Dòng :
  + 1,3A/ 100 LED Đỏ hoặc vàng..
  + 1,1A/ 100 LED xanh dương ,xanh lá hoặc trắng…

LED đúc phi 5 đế 8

 • Điện áp hoạt động: 5V ( Có Trở Gắn Trong)
 • 1A / 50 Led / 1 Tệp

LED đúc phi 8 đế 12

 • Điện áp hoạt động: 5V ( Có Trở Gắn Trong)
 • 1A / 50 Led / 1 Tệp

Cách mắc LED  với nguồn 24V 
 huong-dan-lam-bien-quang-cao-tren-xe-o-to-4

mắc nối tiếp 4 tệp LED 5V để chạy điện áp 24V

3. Sử dụng các mạch chuyển đổi nguồn Module Buck DC-DC 3A, Module Buck DC-DC 5A , Module Buck DC-DC 12A.

Tính năng : mạch chuyển đổi nguồn DC DC, mạch hạ áp sử dụng cho các ứng dụng điện tử.

Module Buck DC-DC 3A

 • Điện áp vào: DC4V –> 40V
 • Điện Áp Ra: DC1.25V –> 37V
 • Điện áp vào luôn lớn hơn điện áp ra 1.5V
 • Dòng ra: 3A

Với hiệu suất 70% – 80% :

+ LED Đúc F5Đ8 hoặc F8Đ12 : 105 -120 con
+ LED Liền Dây Phi 5 : 210 – 240 con
+ LED rời : 630 – 720 con

Module Buck DC-DC 5A LED5B

 • Điện áp vào: DC4V –> 38V
 • Điện Áp Ra: DC1.25V –> 36V
 • Điện áp vào luôn lớn hơn điện áp ra 1.5V
 • Dòng ra: 5A ( Ổn định 4.5A)

Với hiệu suất 70% – 80% :

+ LED Đúc F5Đ8 hoặc F8Đ12 : 175 – 200 con
+ LED Liền Dây Phi 5 : 350 – 400 con
+ LED rời : 1050 – 1200 con

Module Buck DC-DC 12A

 • Điện áp vào: DC5V –> 30V
 • Điện Áp Ra: DC0,8V –> 30V
 • Điện áp vào luôn lớn hơn điện áp ra 1.5V
 • Dòng ra: 12A

Với hiệu suất 70% – 80% :

+ LED Đúc F5Đ8 hoặc F8Đ12 : 420 – 480 con
+ LED Liền Dây Phi 5 : 840 – 960 con
+ LED rời : 2520 – 2880 con

Cách mắc LED với mạch chuyển đổi nguồn Module Buck
 huong-dan-lam-bien-quang-cao-tren-xe-o-to-6

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *